сряда, 24 септември 2008 г.

Движението - това е животът

Обездвижването в юношеска възраст е все по-голям проблем, който води до редица социално-значими болести, като затлъстяване, стрес, гръбначни изкривявания, високо кръвно налягане. Ето защо, от медицинското лице в училищата се разработва програма на тема "Движението - това е животът". Програмата има за цел младите хора да осъзнаят необходимостта от двигателна активност. В основата и е залегнало създаването на ежедневни двигателни навици.

В течение на една учебна година учениците участват в различни спортни мероприятия в училище и извън него. Чрез създаване на целева група може да се изготви активен двигателен режим, съобразен с възрастта, нуждите, сезонността.

За по добри резултати се предвижда и партньорство с родителите, с цел да се спазва индивидуалния план за всеки ученик.

Теоретичната подготовка включва анкети, лекции от специалисти от РИОКОЗ, изработване на колажи, рисунки, литературни произведения от самите участници. По този начин се създават нагласи за осъзнаване нуждите от двигателни навици.

Двигателният режим трябва да доставя удоволствие чрез спортни състезания, в част от които ще участват и родители, екскурзии, туризъм, самостоятелни физкултурни занимания, танци.

Чрез програмата младите хора се учат на постоянство и упоритост, придобиват умения, водещи до повишаване качеството на живот.


удома.ком

Няма коментари: