събота, 27 септември 2008 г.

Сокът ог грейпфрут и лекарства е опасна комбинация

Комбинацията от грейпфрут и някои широко прилагани медикаменти може да е опасна, предупреждават д-р Amy Karch и сътр. от University of Rochester Medical Center в публикация през декември в American Journal of Nursing.
"Неблагоприятното взаимодействие на някои лекарства със сока от грейпфрут е известно отдавна, но повечето хора не обръщат внимание на предупрежденията", заяви д-р Karch.

В статията се дава за пример пациент, с високи нива на холестерола и рискови фактори за коронарна артериална болест. Лекарите му предписали липидопонижаващ медикамент - atorvastatin (Sortis/Lipitor), диета и физически упражнения. През зимата мъжът се преместил да живее във Флорида (предпочитан щат от пенсионираните американци заради топлия си климат), където един ден бил приет в спешно отделение, поради внезапно настъпили болки в мускулите, умора и висока температура. По-късно пациентът починал с картината на остра бъбречна недостатъчност.

Единствената промяна в начина на живот, след пристигането във Флорида, е била консумацията на сок от грейпфрут 2-3 пъти на ден.
Според д-р Karch, фаталният изход може би е резултат от конкурирането на съставките на грейпфрута и аторвастатин за чернодробния ензим CYP3A4 (изоензим на цитохром Р450 -CYP450). Смята се, че сокът от грейпфрут "блокира" този ензим и поради това пречи за разграждането на някои медикаменти, сред които е и аторвастатин.

През миналата година, Medical Letter on Drugs and Therapeutics посвети материал за опасното взаимодействие на сока от грейпфрут и някои лекарства.
Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) изисква всички нови медикаменти, за които се предполага, че взаимодействат с CYP450 ензимната система, да се изследват за възможни взаимодействия със сок от грейпфрут. Въпреки, че предупреждението за неблагоприятни взаимодействия фигурира в лекарствените упътвания, много лекари и пациенти не им обръщат достатъчно внимание.

Авторите препоръчват на лекарите, при предписването на лекарства от рисковия списък, задължително да напомнят на пациентите за несъвместимостта им със сок от грейпфрут и да дават подробни указания за правилната употреба на медикаментите.

В "черния списък" на противопоказните за съвместна употреба със сока от грейпфрут са повече от 50 медикамента, използвани за намаляване на холестерола, понижаване на кръвното налягане, антидепресанти, болкоуспокояващи, антиалергични, орални контрацептиви, както и инхибитори на фосфодиестераза-5, като sildenafil citrate (Viagra, Виагра) и неговите аналози.

Взаимодействието със сока от грейпфрут може да доведе до липса на ефект от някои лекарства (например антихипертензивен или антиаритмичен медикамент, антибиотик, антидепресант) или обратно - до усилване на лекарствено-свързаните странични реакции.
Най-тежките неблагоприятни странични реакции се наблюдават при статините (simvastatin, lovastatin, atorvastatin), където високите плазмени нива на медикамента могат да доведат до рабдомиолиза и остра бъбречна недостатъчност, която може да доведе до смърт, както в посочения в статията случай.

Рабдомиолизата е рядко, но животозастрашаващо състояние, което представлява разпадане на напречно-набраздената мускулатура (миолиза) и освобождаване на мускулния белтък - миоглобулин в кръвта.
Прекомерното количество миоглобулин може да доведе до запушване на бъбреците и до развитието на остра бъбречна недостатъчност.
Началните прояви на миолиза са болки в скелетните мускули (миалгия), умора и слабост на мускулите (адинамия), както и повишаване на нивата на ензима креатинин фосфокиназа (CPK) в кръвта - 10 и повече пъти над горната референтна стойност.

Хората, които взимат статини и получат посочените мускулни оплаквания, особено ако са придружени от физическо неразположение и температура, трябва веднага да съобщат на лекуващите ги лекари.
За статин-свързана рабдомиолиза при пациентка на терапия със simvastatin (Zocor), консумирала редовно грейпфрути (всеки ден по един плод в продължение на две седмици преди инцидента), съобщиха през 2004 година и Dreier и сътр.в списание Nevrology.


удома.ком

Няма коментари: