събота, 6 септември 2008 г.

Хипертония: При пациенти над 50 години по-важно е систоличното аретиално налягане

Диагностицирането на хипертония при пациенти над 50-годишна възраст трябва да се извършва най-вече въз основа на систоличното артериално налягане, твърдят експерти в тази област.

Докато систоличното налягане се покачва с възрастта, диастоличното нялагане расте до около 5-годишна възраст и пад след това. Употребата не диастоличното нялагане за диагнозата и риска от стратификация във възрастната популация над 50-години е алогична, твърдят експертите.

Клинични проучвания и анкети сред населението сочат, че систоличното налягане се контролира много по-трудно от диастоличното. Докато при диастоличното контролът се доближава до 100-те процента, то при систоличното, процентът е под 50. Така фокусирането върху диастоличното налягане, оставя повечето пациенти с неконтролирано систолично налягане. Обратно, ако фокусът е върху систоличното налягане, рядко диастоличното оставя неконтролирано.

Авторите докладват, че рискът от сърдечно-съдови заболяване нараства след преминаване на систоличното нялагане границата от 115 mm Hg. Повечето ръководства препоръчват целево снижаване на систоличното налягане под 140 mm Hg и под 130 mm Hg при пациенти с диабет и повишен съдов риск.


докторбг.ком

Няма коментари: