събота, 23 август 2008 г.

Акупунктура не е ефикасна за лечение на хипертония

В Началото на Ноември излязоха резултатите от контролирано проучване (Акупунктура изследователска програма), в което се публикуваха данни от неуспешно използване на акупунктура при терапия на пациенти с хипертония със стойности на кръвното налягане между 90/180 mm Hg.

Приложени са били 12 процедури в продължение на 6-8 седмици. Кръвното налягане е било мониторирано през 3 седмици. Акупунктурата е довела до намаляне на систолното и диастолно кръвно налягане средно с 3-4 mm Hg.


Заключението е било, че извършването на акупунктура е било неефективно усилие.


медесин-бг.нет

Няма коментари: