петък, 1 август 2008 г.

Лечение на хипертония

Целта на лечението се състои в това да се предотвратят или намалят болестността и смъртността, свързани с повишеното артериално налягане. Лечението на артериалната хипертония е както медикаментозно, така и немедикаментозно. То цели чрез промяна в стила на живот на хипертоника да се постигне нормализиране на кръвното налягане без употребата на антихипертензивни медикаменти.

Състои се в ограничаване на приема на готварска сол, намаляване на алкохолната консумация (повече от 60 г чист алкохол дневно може да причини покачване на артериалното налягане), ограничаване употребата на кафе, намаляване на калориите в храната и редуциране на теглото, спиране на тютюнопушенето, увеличаване на физическата активност и релаксация. Всички тези немедикаментозни способи могат да помогнат за нормализиране на стойностите на повишеното артериално налягане при леката хипертония.

Ако немедикаментозното лечение се окаже неефективно, се прилагат медикаменти с антихипертензивен характер.Тона се прави, за да се снижи честотата на сърдечно-съдовата болестност и смъртност, както и да се забавят уврежданията на прицелно важните органи - мозък, сърце, бъбреци, очи и други. Медикаментозното лечение по правило се провежда през целия живот на болния без прекъсване.

Лекарствените препарати, използвани за лечение на хипертонията, са няколко групи:
- диуретици (обезводняващи средства);
- адренергични инхибитори (симпатиколитични медикаменти, въздействащи върху определени структури на нервната система като бета-блокерите, клонидинът, резерпинът, празозинът, доксазозинът и др.);
- директни артериални вазодилататори (хидралазин, диазоксид, натриев нитропрусид и др.);
- калциеви антагонисти, предизвикващи отпускане на гладката мускулатура в съдовата стена чрез блокиране придвижването на калция в тях (нифедипин, фелодипин, амлодипин, дилтиазем, верапамил и др.);
- инхибитори на ангиотензинконвертиращия ензим (т.н.АСЕ инхибитори – каптоприл, гоптен, еналаприл, лизиноприл, рамиприл и др.).

При по-тежките форми на протичане на хипертонията се прилагат и готови лечебни синергично действащи комбинации от антихипертензивни медикаменти, някои от тях нерядко приготвени в ретардна форма (със забавено освобождаване на лекарствените средства). Обикновено медикаментозната терапия се започва с малки дози, които постепенно се увеличават при нужда до постигане не желания резултат – адекватен контрол на стойностите на кръвното налягане в нормалните му граници. По време на лечението се следят болните за поява на евентуални странични действия от употребяваните лекарства, за да се коригират и отстранят при нужда.

При по-добър и правилен контрол артериалната хипертония може да бъде напълно овладяна и да се отстрани като висок рисков фактор за развитието на сърдечно-съдовите заболявания, като се осигури един нормален и качествен живот на пациента с добро самочувствие, нормална работоспособност, здраве и дълголетие.


хелтх.бг

Няма коментари: