събота, 9 август 2008 г.

Сърдечносъдова система

Сърдечносъдовата система осигурява непрекъснат поток на кислород, хранителни вещества, хормони и витамини до всяка клетка в човешкия организъм. В обратна посока тя транспортира отпадните продукти от обмяната на веществата. Нормалната кръвна циркулация е от голямо значение за пълноценния живот на всеки човек.

СЪРЦЕ
Циркулацията на кръвта в човешкото тяло се осигурява от нормалната дейност на сърцето. То представлява кух мускулест орган, в който се вливат вените и от който излизат артериите. Сърцето се състои от две предсърдия и две камери. Двете предсърдия (ляво и дясно) се съкращават едновременно, малко преди да се съкратят двете камери. Под влияние на електрически импулси предсърдията и камерите извършват съкращение (систола), последвано от отпускане в период на покой (диастола). Всяка камера има по две клапи. През едната по време на диастола камерите се пълнят с кръв от предсърдията, а през другата по време на систола кръвта се изтласква от сърцето.


КРЪВООБРАЩЕНИЕ
Движението на кръвта в кръвоносната система е обусловено главно от сърдечни съкращения. Има два кръга на кръвообръщение - малък и голям.

* Големият кръг, наричан още системен, започва от лявата камера на сърцето. По него кръвта достига до всички органи и системи, като след това се връща обратно в сърцето, вливайки се в дясното предсърдие.
* Малкият кръг започва от дясна камера, кръвта преминава през белия дроб, където се обогатява на кислород и се връща обратно в сърцето, вливайки се в лявото предсърдие.протекция.ком

Няма коментари: