четвъртък, 7 август 2008 г.

Възстановяване след инсулт.....

Възстановяването след инсулт изисква доста усилия и от болния, и от неговите близки. Преди всичко човек трябва да се настрои психически. Без неговото горещо желание, без вярата, че ще оздравее, без неговото активно участие в процесите на рехабилитация, трудно ще се постигне истински успех. Затова е желателно да се обърнете към психолог, но не всеки човек има тази възможност. Във всеки случай близките са тези, които трябва да поемат ролята на търпеливи помощници. Те са тези, които могат да помогнат на болния да се приспособи към състоянието след прекарания инсулт и да му показват пътя за преодоляване на трудностите.
По принцип болният има нужда от утешаване, но ако съвсем загуби вяра в успеха - можете да му се поскарате, да го насърчите да продължава борбата.
Близките могат да мотивират болния да се бори
Ще дадем два примера от медицинската практика, споделени от нашите консултанти.
“Ти си млад и силен - казва жена на петдесетгодишния си съпруг, който се е обърнал отчаян към стената. - Нима ти харесва да лежиш така, без да помръднеш, без да се движиш? Нима си решил, че животът е свършил? А моят живот? Аз няма да ти позволя да пропилееш възможността да оздравееш, да сме заедно, да се обичаме!”
Тази жена успява да убеди съпруга си и те пристъпват към първите упражнения за раздвижване първо на ръката, после на крака и така постепенно постигат известен напредък. Дотолкова, че когато него го изписват от болницата, той прави първите си крачки самостоятелно.
И друг вариант
Един пациент е посещаван всеки ден от своя внук. Той го измива, реши го, храни го и непрекъснато му говори. Дори го заставя да седи с изправен гръб, когато се храни, казвайки му: “Твоята лекарка иска да укрепнат гръбните ти мускули. Нали не искаш да я подведеш? Тя толкова много вярва в тебе?”
Посочихме тези два примера, защото те са типични за правилна грижа за хора, прекарали инсулт. И доказателство за това как с грижа и упоритост могат да се постигнат много добри резултати.
блиц.бг

Няма коментари: