събота, 9 август 2008 г.

Значение на сърдечносъдовата система

Нормалната дейност на сърдечносъдовата система адекватно покрива нуждата на организма от хранителни вещества, витамини, минерали, хормони и изнася непотребните продукти. Сърдечносъдовата система се намира в много тясна връзка с всички органи и системи в човешкия организъм:
  • мозък - един от органите с най-голяма консумация на кислород за минута. Той консумира около 20% от кислородната набавка на организма при условия на покой. При прекратяването на кръвоснабдяването в мозъка след няколко минути започват морфологични промени и клетъчна смърт.
  • сърце - за да изпълнява помпената си функция, сърцето също се нуждае от постоянен приток на кръв. Нарушенията в миокардното кръвoснабдяване са най-честата причина за инфаркт на миокарда.
  • бял дроб - това е единственият орган с двойно кръвоснабдяване. От една страна, кръвта, която достига до белия дроб, се използва за неговите жизнени нужди, а от друга, се оксигинира (обогатява на кислород). Нарушеното белодробно кръвоснабдяване (най-често поради тромбемболии) води до тежки състояния, които инвалидизират индивида.
  • бъбреци - те получават около 20-25% от минутния обем на сърцето. Този голям кръвоток осигурява отделянето на токсичните и непотребни вещества, в съответствие с нуждите на организма. Една част от хипертониите са именно с бъбречна генеза.
  • черен дроб – той е биохимичната лаборатория на организма. Той е богато кръвоснабден поради факта, че всяко едно вещество, преди да се използва от организма, се преработва в него.
  • храносмилателна система - богатата съдова мрежа на храносмилателната система осигурява изнасянето на смлените хранителни вещства и разнасянето им до всички клетки на организма.

протекция.ком

Няма коментари: