неделя, 24 август 2008 г.

Какво представляват сърдечните аритмии?

Когато се появят отклонения и неравномерности в нормалния сърдечен ритъм, говорим за сърдечни аритмии.

Те се появяват при исхемична болест на сърцето, инфаркт, възпалителни и дегенеративни процеси, общи интоксикации, вирусни инфекции, нервно-писихески проблеми и други заболявания.

Има различни видиве аритмии:

• По-бавен сърдечен ритъм (брадикардия);
• По-бърз сърдечен ритъм (тахикардия);
• Неравномерен сърдечен ритъм, предизвикан от додълнителни удари (екстрасистоли).

Аритмиите са свързани с провеждането на електрическите импулси в сърцето, които предизвикват неговото съкращаване. Импулсите се генерират от синусовия възел, който се намира в дясното предсърдие. От него импулсите се разпространяват през предсърдната мускулатура към атриовентрикуларния възел (АV), който се намира в основата на дясното предсърдие. Той ги предава към снопчето на Хис, намиращо се на границата между предсърдие (атриум) и камера (венрикул) и оттам към върха на сърцето, където са влакната на Пуркиние.

Цялата тази система от структури, които предизвикват спонтанното съкращаване на сърцето и работата на миокарда, се нарича възбудно-проводна система на сърцето.

При увреждане на някои от тези структури или провеждането между тях се нарушава ритъмът на сърцето.


хелтх.бг

Няма коментари: