четвъртък, 7 август 2008 г.

Помощта на логопед при нарушен говор след инсулт

Последствията от прекаран инсулт са не само двигателни нарушения. Друга мишена, така да се каже, може да се окаже центърът на речта.
Той може да се намира в лявото полукълбо (при десняците) или в дясното (при левичарите). След прекаран инсулт могат да се появят трудности не само с произнасяне на думите, но и с разбирането на техния смисъл, а също и с четенето и писането.
Всички тези нарушения са взаимосвързани и приемат общото наименование дисфазия или афазия - в зависимост от тяхната степен.
Ако човек не може да разбере това, което му се говори, значи става дума за сензорна афазия. Ако той разбира казаното, но не може да намери думи, за да отговори - това е амнестична афазия. Но най-често се среща смесената форма на тези две нарушения на речта.
При нарушения на говора се изисква помощ от логопед, но без упорита, понякога къртовска работа на близките няма да се получи.
блиц.бг

Няма коментари: