петък, 8 август 2008 г.

Рискови фактори за развитие на хипертония

Високото кръвно налягане е сериозен проблем за общественото здраве не само в индустриално развитите страни, но и в целия свят. По данни на СЗО 62% от мозъчно-съдовите заболявания и 49% от случаите с исхемична болест на сърцето се дължат на високо кръвно налягане - хипертония. Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртността при лица над 60-годишна възраст и на второ място при лицата на възраст 15-59 години.

Световните статистики показват, че през 2005 година 35 милиона души са починали от хронични заболявания, като сърдечно-съдовите са били причина за 30% от всички смъртни случаи. Тревожен е фактът, че съществува тенденция към подмладяване и разширяване на епидемията от тези заболявания. В САЩ се съобщава за значително разпространение на хипертонията сред децата и в момента 7 милиона американски деца са с високо кръвно налягане. Съществува известна зависимост между възрастта и нарастване на риска от повишаване на кръвното налягане. До 55-годишна възраст хипертонията се среща по-често сред мъжете, докато след 65 години това съотношение се променя и жените страдат по-често. Статистиката показва, че след 65-годишна възраст хипертония се установява при повече от половината от населението. Възрастовата хипертония е функция от редица фактори, които определят стила на живот, които могат да бъдат активно модифицирани.

Рискови фактори за развитие на хипертония: Високо кръвно налягане се среща по-често при лица с фамилна обремененост, наднормена телесна маса, ниска двигателна активност, редовна ексцесивна консумация на алкохол и висок прием на готварска сол.
Сред стратегиите за ограничаване на епидемията от хипертония редукция на солта е най-ефективната и икономически изгодна интервенция.

Научни доказателства
Редица изследвания, включително епидемиологични, генетични и интервенционни доказват причинно-следствена връзка между приема на натриев хлорид и сърдечно-съдовата заболеваемост. Повишеното кръвно налягане е свързано с висока консумация на готварска сол, като с нарастване на възрастта тази зависимост се засилва. Високата ежедневна консумация на сол е световен проблем. Обширно епидемиологично проучване, което обхваща 52 държави с повече от 10 000 лица, показва, че само в четири от изследваните държави дневната консумация на сол е под 3 грама, а сред останалите 48 се установява значителна консумация, която варира между 6 и 12 г на ден. Хипертонията е широко разпространена и инсултът е водеща причина за смъртността сред население с дневен прием на готварска сол 9-12 грама. Хроничната злоупотреба с готварска сол освен това повишава риска от рак на стомаха, остеопороза, катаракта, бъбречнокаменна болест. Доказана е ефективността от намаляване консумацията на сол върху нивото на кръвно налягане. Умерено ограничаване в приема на сол в продължение на минимум четири седмици води до значима от популационна гледна точка редукция на хипертонията. Индивидуалната чувствителност на натрий се определя от генетични фактори, възрастта, телесната маса, етническата принадлежност, някои съпътстващи заболявания. С по-висок риск са лица в напреднала възраст, с фамилна обремененост и по-високи изходни стойности на кръвното налягане.лечител.бг

Няма коментари: