понеделник, 21 юли 2008 г.

Какво представлява кръвоносната сиситема?

Вместо пасивно да пренася кръвта, кръвоносната система има способността да се адаптира и непрекъснато да се променя, за да отговори на нуждите на тялото. Ако раз­пънем кръвоносните съдове в тялото ни в права линия, тяхната дължина ще бъде около 80 000 км. два пъти дължината на Екватора. Кръвоносните съдове доставят хранителни вещества до всяка една клетка в организма и няма частица от тялото ни, която да се намира на повече от една стотна от милиметъра от кръвоносен съд.
Най-общо кръвоносните съдове в човешкото тяло могат да се разделят на два типа - еластични артерии и артерии от мускулен тип.

Еластичните артерии

Аортата и другите големи артерии в човешкото тяло се намират най-близо до сърцето и са способни да издържат на налягането на кръвта, която се изпомпва в тях. Вътрешността на артериите се разтяга под натиска на кръвта; силно еластичните протеини, които се намират в артериалните стени, помагат на кръвта да се придвижи напред, „доизпомпват" я към периферията, като в същото време омекотяват налягането на потока на кръвта към по-малките артерии.
Повишеното кръвно налягане разрушава клетките, които се нами­рат на повърхността на артериите и така се образуват нееластични „мазоли" върху артериалните стени. По този начин се допуска натрупването на холестерол и така се втвърдяват стените на артериите и се намалява тяхната еластичност. Особено опасно е, когато тези втвърдени плаки са възпалени и могат да се „откъртят". Така те се превръщат в тромб, който може да запуши съда.
Под влияние на повишеното кръвно налягане, там където са отстлабнали артериалните стени се получават аневризми и се създава възможност за спукване на артерията.
Артерии от мускулен тип: Тези кръвоносни съдове са по-малки и по-отдалече­ни от сърцето. Те доставят кръв до отделните органи в тялото. В тях еластичните влак­на са по-малко и разчитат на гладката мускулатура да подсили стените им срещу на­тиска на пулсиращата кръв.
Дейността на гладката мускулатура се контролира от нервната система, която кара артериите да се разширяват или свиват, за да регулират кръвното налягане.
Артериолите са най-малките артерии, които работят като стражи и запазват тъ­каните и капилярите от натиска на кръвта. В тях налягането е най-слабо. Мускулни­те влакна, които се намират в стените на артериолите омекотяват пулсирането на кръвта и я превръщат в равномерен поток, като укротените напоителни вади на буйна река.
Повишеното кръвно налягане може да разшири мускулните влакна в стените на артериолите и тогава те започват да се свиват по-силно. Така се увеличава налягането на кръвта и в по-големите кръвоносни съдове.
Капилярите са най-малките кръвоносни съдове в човешкото тяло, техният брой е приблизително 40 милиарда. Задачата им е да доставят кислорода и хранителните ве­щества, пренасяни от кръвоносната система директно в тъканите на човешкото тяло. Само един тънък слой клетки дели кръвта от тъканите и повишаването на кръвното на­лягане в капилярите може да причини кръвоизливи в тях.

чайкафарма.ком

Няма коментари: