понеделник, 21 юли 2008 г.

"Тихият убииец" на 76 хиляди българи годишно!

Само за една година сърдечно съдовите заболявания са отнели живота на над 76 хи­ляди българи, съобщи наскоро Националният Статистически институт. Болестите на кръ­воносната система се оказват по-сериозна заплаха за живота от масовите епидемии, природните бедствия, авариите и автомобилните катастрофи. Цифрите сами по себе си предизвикват ужас, но по-тревожно е, че голяма част от смъртните случаи са могли да бъдат предотвратени при правилно и своевременно лечение.

Повишеното кръвно налягане е в основата на почти всички сърдечно-съдови заболявания. Поради тази причина 43% от мъжете и 40% от жените между 25 и 65 години у нас са застрашени от инфаркт. Често не обръщаме внимание на първите симпто­ми, въпреки че съвременната медицина предлага достатъчно надеждни методи на профи­лактика и лечение, които намаляват смъртността с 25% и ненужната хоспитализация с 28%. Дори Националната спортна академия обяви наскоро много тревожни данни за кардиореспираторната издържливост на нашите ученици.

През последните години на фармацевтичния пазар се наложиха генеричните лекарс­тва. Това са аналози на оригиналните продукти, които по качество не отстъпват на първообразците, а по цени са до 30 пъти по-достъпни. „Чайкафарма: Висококачествените Лекарства" АД е един от тези производители на генерични лекарства в България. Имен­но поради високата смъртност от сърдечно съдови заболявания, Чайкафарма произвеж­да широка гама от лекарства, предотвратяващи или подпомагащи лечението на артери­алната хипертония и сърдечната недостатъчност и така за съвсем кратко време се на­ложи като лидер в лечението на тези заболявания. Вярно е също, че броят на прежи­велите пациенти след инфаркт нараства и това ни задължава допълнително да отгово­рим с предлагане на иновативни препарати, произведени по лиценз в нашите заводи.
Кръвоносните съдове в човешкото тяло, артериите и вените са жизнените магис­трали, по които се движи кръвта, за да пренесе кислорода и хранителните вещест­ва от единия край на организма до другия. В младия и здрав организъм те напомнят оживени булеварди, по които движението е бързо, но и безопасно. В телата на над 2 милиона българи обаче, страдащи от повишено кръвно налягане, тези някога широки булеварди се превръщат в тесни задръстени улички, обградени отвсякъде с дебели зидове.

Въпреки намалената проходимост, кръвта трябва да продължи да пренася същия товар от кислород и полезни вещества до органите и тъканите, като за това й е необходимо все повече и повече налягане, за да може да премине през стеснените участъци. За разлика от градската инфраструктура, човешката кръвоносна сис­тема няма изработена методика да облекчи това налягане. Не може да се прока pa втора артерия или втора вена, да се направи подлез или надлез. „Това е зат­ворена система и когато се натрупа напрежение няма клапа, откъдето да из­пуснем излишната пара. В най-лошия случай се получава кръвоизлив в мозъка", казва д-р Джоузеф Лоскалзо, кардиолог и главен лекар в Бостънския медицински център, посетен от наши специалисти.

В България според последните проучвания над 2 милиона и 700 хиляди души стра­дат от хипертония, а друга голяма група са в началните стадии на развитие на това за­боляване. „Хипертония" е медицинският термин за повишено кръвно налягане. Кръвното налягане варира, динамично е, повишава се или се понижаваро биологични и емоцио­нални причини през целия ден. За хипертония говорим, когато кръвното налягане си ос­тане повишено, дори и при покой.


чайкафарма.ком

Няма коментари: